Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

5803 0b64 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
4695 9719 390
Reposted frompiehus piehus viabrianmay brianmay
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrianmay brianmay

February 03 2020

3822 25ed 390
na kłopoty - Cioran
4695 9719 390
Reposted frompiehus piehus viabrianmay brianmay

November 10 2019

Nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie"? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
“ a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz ”
— Halina Poświatowska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin

September 26 2019

9543 2f0c 390
Reposted frommonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe viacyna cyna
4668 6ce8 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viahesiamela hesiamela

July 01 2018

Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
8729 0f0c 390
Miałem zły dzień. Tydzień. Miesiąc. Rok. Życie. Cholera jasna.
-
Charles Bukowski (Szmira)

May 10 2018

4425 a27a 390
Reposted frombiishujin biishujin vianowaczi nowaczi

February 19 2018

5376 e722 390

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin

January 28 2018

5484 f2bd 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viabrianmay brianmay

November 14 2017

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

"My z drugiej połowy XX wieku
rozbijając atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się 
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiam lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości"

— Małgorzata Hillar
My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian"
- Co Cię boli?
- Wszystko mnie boli. Gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura
Reposted frommowiami mowiami viapassionative passionative
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viapassionative passionative

November 08 2017

9305 c83c 390
Reposted fromhemosexual hemosexual viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl