Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

"My z drugiej połowy XX wieku
rozbijając atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się 
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiam lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości"

— Małgorzata Hillar
My nie jesteśmy już młodzieżą. Nie pragniemy już zdobyć świata szturmem. Jesteśmy uciekinierami. Uciekamy sami przed sobą. Przed naszym życiem.
— E. M. Remarque, "Na zachodzie bez zmian"
- Co Cię boli?
- Wszystko mnie boli. Gdzie byś mnie nie dotknął, to mnie boli. Gdzie byś nie strzelił, to trafisz we mnie.
— Edward Stachura
Reposted frommowiami mowiami viapassionative passionative
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"
Reposted frombeckycue beckycue viapassionative passionative

November 08 2017

9305 c83c 390
Reposted fromhemosexual hemosexual viayourhabit yourhabit

November 04 2017

8795 d5a1 390

November 03 2017

Czuję się skrępowana poprzez niewolę neurotycznego epatowania zatęchłym pesymizmem. 
— Ale lubię to. paradoksalnie podnosi mnie to na duchu.
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viabrianmay brianmay
5014 0ee0 390

September 22 2017

Na razie żyję, choć to życie trzeba wziąć w cudzysłów.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2594 e4c2 390
Reposted fromohwhat ohwhat viairmelin irmelin
Brał sobie do serca słowa bez znaczenia i stał się bardzo nieszczęśliwy.
— “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupry
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaznikajac znikajac

August 27 2017

7625 0f99 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viasoulwax soulwax

June 17 2017

2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamojanazawsze mojanazawsze

June 10 2017

2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl