Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

July 10 2015

8509 2446 390
Reposted fromnotgiveup notgiveup viachildren children
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe vianicdostracenia nicdostracenia
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard vianicdostracenia nicdostracenia

July 09 2015

6133 eeba 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin

July 08 2015

9573 4aae 390
Reposted fromosaki osaki vianicdostracenia nicdostracenia

July 07 2015

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viamikrokosmos mikrokosmos
-Nie ułatwiasz mi zadania -powiedział lekarz.
-Przykro mi. W przedszkolu mówili, że się nie integruję.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll vianicdostracenia nicdostracenia
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter viabrianmay brianmay

July 05 2015

- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawyliczanka wyliczanka

July 02 2015

2130 d231 390
Reposted fromwhatu whatu viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viawkoncuja wkoncuja

July 01 2015

Mnie tam nigdy nie żal kurew, bo kurwą nie można zostać, trzeba się nią urodzić i umrzeć, a reszta na ten temat to kiepska literatura.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viapraesens praesens

June 28 2015

preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaiampotato iampotato
- Lubi pani poezję? - Jak wszyscy smutni ludzie. Radośni wolą muzykę.
— Penny Dreadful, S02E05

June 25 2015

Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu. Zero pisze się samo.
— Wisława Szymborska
Reposted frommhsa mhsa viabitemyneck bitemyneck
- Szczęście to moje drugie imię - zapewnił niewyraźnie Rincewind. - Co prawda moje pierwsze imię to: Nie.
— Terry Pratchett
Reposted fromliczbapi liczbapi viaigafiga igafiga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl