Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2017

7625 0f99 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viasoulwax soulwax

June 17 2017

2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamojanazawsze mojanazawsze

June 10 2017

2061 ef9c 390
Reposted fromcoolenough coolenough viairmelin irmelin
4444 b1c2 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viachildren children

February 25 2017

Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo

February 20 2017

2692 35f5 390
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viadontforgetme dontforgetme

February 19 2017

- Co Ty we mnie widzisz?
- Cały świat. I jeszcze niebo.

— Kaja Kowalewska
2692 35f5 390
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viairmelin irmelin

February 15 2017

W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

July 10 2015

8509 2446 390
Reposted fromnotgiveup notgiveup viachildren children
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe vianicdostracenia nicdostracenia
- cześć, co robisz?
- no hej, dziś jeszcze nic nie zrobiłam, kochałam cię w myślach trzy godziny, później coś zjadłam, dzień jak każdy.
Reposted fromsohard sohard vianicdostracenia nicdostracenia

July 09 2015

6133 eeba 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin

July 08 2015

9573 4aae 390
Reposted fromosaki osaki vianicdostracenia nicdostracenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl